Camping regels

 

1) TOEGANG TOT DE CAMPING
Om toegang te krijgen tot de camping moet elke gast de toestemming van de Directie krijgen door het overleggen van een geldige identiteitskaart of een ander gelijkwaardig document dat geschikt is om de identiteit te bevestigen in overeenstemming met de geldende regelgeving (artikel 109 ). Wij aanvaarden identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen (NIET plastic) en vuurwapenboekjes, op voorwaarde dat deze voorzien zijn van een foto en een droge stempel. Gasten worden gevraagd de juistheid van de ingevoerde gegevens te controleren en eventuele fouten, wijzigingen, aankomsten, vertrekken en retourneringen van mensen / dieren / auto's te melden. Er wordt een identiteitskaart afgegeven, die op verzoek van de controleurs moet worden getoond (die bij vertrek moet worden teruggegeven), en een autopaspoort, die rechts van de voorruit moet worden aangebracht. De toegang en aanwezigheid van onbevoegden op de camping vormt een overtreding van de openbare veiligheidsvoorschriften, art. 614 C.P. (overtreding van de woning), art. 633 C.P. (inbraak in terreinen en gebouwen), art. 624 C.P. (diefstal van diensten) en het misdrijf van contractfraude.

2) TOEGANG VOOR MINDERJARIGEN 
Minderjarigen moeten worden begeleid en blijven bij hun ouders of andere volwassenen met ouderlijk gezag die voor hen verantwoordelijk zijn. In dit geval moet een reguliere volmacht worden overlegd.

3) KEUZE VAN DE STANDPLAATS 
De plaats binnen de camping, plaats wordt altijd toegewezen door de directie, aan wiens opdracht de gasten zich moeten houden. Het is niet toegestaan om op eigen initiatief van plaats te veranderen. Gasten worden verzocht contact op te nemen met de receptie om hun verblijf op de camping te verbeteren.

4) BEZETTING PER STANDPLAATS
Op elke kampeerplaats is het niet toegestaan om meer dan één eenheid te plaatsen en de aanwezigheid van meer dan 4 personen, maar een enkele familie-eenheid, is niet toegestaan. Per standplaats is maximaal één auto, caravan of camper toegestaan.

5) VOERTUIGEN EN UITRUSTING OP DE STANDPLAATS
Alle apparatuur, met inbegrip van voertuigen, moet op een ordelijke manier binnen het terrein worden geplaatst, rekening houdend met de noodzaak om voldoende afstand te houden van de aangrenzende terreinen om de doorgang, gemakkelijke toegang tot de nutsvoorzieningen en een evacuatieroute in geval van nood te waarborgen.
Er is een vrije ruimte op elke parkeerplaats voor het correct parkeren van het voertuig om de vluchtwegen te allen tijde vrij te houden. Het is niet toegestaan om e-auto's op het veld op te laden.

Het uitspreiden of opzetten van dekzeilen, tenten, luifels en dergelijke is niet toegestaan. Zeilen en luifels zijn wel toegestaan!


Om redenen van hygiëne en hygiëne is de kampeerder verplicht de toegewezen ruimte volledig schoon en netjes te houden. Het gebruik van de barbecue is alleen toegestaan op een zodanige wijze en onder zodanige weersomstandigheden dat deze niet gevaarlijk of storend kan zijn, dat deze altijd en uitsluitend op het vaste deel van het veld (NIET op het gras) moet worden geplaatst.

6) CHECK OUT
Het vertrek moet plaatsvinden tussen 08:00 en 11:00 uur. Indien het vertrek na 11.00 uur plaatsvindt, wordt een extra dag in rekening gebracht, d.w.z. het dagtarief voor de standplaats en de personen, ongeacht het tijdstip van aankomst (exclusief aanbiedingen). Als de kampeerplaats is geboekt, is het niet mogelijk om het verblijf te verlengen na 11:00 uur. De kassaservice (bij de receptie) is beschikbaar van 08:00 tot 13:00 uur en van 15:00 tot 20:00 uur.

7) BEZOEKEN
Bezoekers worden toegelaten van 08:00 tot 20:00 uur en uitsluitend ter discretie van de receptie. Maximaal 2 honden zijn toegestaan per kampeerplaatsBezoekers kunnen de camping alleen betreden na het deponeren van een geldige pas bij de receptie en na ontvangst van de bezoekerspas van het verantwoordelijke personeel. Bezoeken kunnen maximaal 60 minuten duren. Na deze tijd moeten bezoekers het dagelijkse kampeergeld betalen. De voertuigen van de bezoekers mogen de camping niet betreden en moeten worden geparkeerd op de onbewaakte buitenparkeerplaats voor de receptie. De kampeerder is verplicht zich ervan te vergewissen dat zijn of haar gasten in het bezit zijn van de toestemming van de directie en is verantwoordelijk voor hun gedrag op de camping.

8) HUISDIEREN
De aanwezigheid van huisdieren moet onmiddellijk bij aankomst worden gemeld. Huisdieren moeten worden voorzien van een speciaal gezondheidsboekje met de door de Italiaanse wet vereiste inentingen. Voor inwoners van Italië is het verplicht dat hun hond is uitgerust met een microchip. Honden moeten altijd aan de lijn worden gehouden, ook om ze buiten de camping te vergezellen en voor hun wandelingen, met inachtneming van de gezondheids- en hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de geldende administratieve wetgeving. Het is verboden om huisdieren mee te nemen naar de speeltuin, het zwembad en alle gemeenschappelijke ruimtes (bars, restaurants, winkels, toiletten, etc.). Huisdieren mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten, zelfs niet op het veld. Wij rekenen € 4 /dag voor uw huisdier. 

9) REST TIJDEN
Het is te allen tijde verboden zich ongepast te gedragen, spelletjes te spelen en apparatuur te gebruiken die de gasten van de camping kunnen storen.

De rustperiode is van 22.00 tot 08.00 uur.


De poort blijft gesloten op deze tijden. De strikte naleving van dit schema is vereist voor de rust van allen. Tijdens deze uren is het niet toegestaan: met een camper/caravan, motorfiets op het gehele kampeerterrein te rijden, de dienstvoertuigen zijn vrijgesteld van het verbod; de rust te verstoren door het maken van lawaai of andere geluiden zoals televisie, radio of andere activiteiten. Het is niet toegestaan af te wassen, tafeltennis te spelen of andere geluiden te maken.

10) SPORT, SPEL EN ACTIVITEITEN
Binnen de camping is het verboden om te voetballen, tamboerijn, boccia of hinderlijke spelletjes en activiteiten te doen. Het is ook verboden om rolschaatsen te gebruiken.

11) BEPERKINGEN VOOR VOERTUIGEN
Alle voertuigen mogen alleen op de toegestane tijden de camping binnenkomen en verlaten, met gematigde snelheid (looptempo, maximaal 5 - 10 km/u) en de bewegwijzering volgen. Het verkeer van fietsen, bromfietsen en motorfietsen is verboden.

12) KINDEREN
Volwassenen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen, hun vitaliteit, opleiding en behoeften mogen niet ten koste gaan van de rust, veiligheid en hygiëne van andere gasten.
Kinderen moeten altijd onder begeleiding van een volwassene naar de toiletten, de spelletjes en het zwembad. Binnen het zwembadgebied moeten de specifieke voorschriften in acht worden genomen.
13) DIVERSE VERBODSBEPALINGEN
 Het is verboden:
- om afval te verwijderen buiten de voorziene bakken;
- het maken van gaten of kanalen in de grond;
- Het aansteken van open vuur;
- de vegetatie schade toebrengen;
- het gieten van oliën, brandstoffen, kokende, gezouten of afvalvloeistoffen op de grond
- Om het voertuig te wassen
- Afwas en wasgoed buiten de wastafels;
- verspilling of misbruik van water;
- schade aan of sabotage van installaties en apparatuur;
- Maak hekken, schaduwzeilen, installeer touwen op ooghoogte; installeer alles wat potentieel gevaarlijk kan zijn of de vrije doorgang kan belemmeren.

14) VERLOREN EN GEVONDEN
Voorwerpen die op de camping worden gevonden, moeten worden overhandigd aan de directie (het ontvangstkantoor) voor het vervullen van de betreffende formaliteiten of voor de teruggave aan de rechtmatige eigenaar.

15) SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
Het gebruik van sport- en vrijetijdsuitrusting is op eigen risico. Daarnaast is de directie niet aansprakelijk:
- voor eventuele diefstal van niet toevertrouwde en in bewaring genomen voorwerpen en waarden;
- schade veroorzaakt door overmatige sneeuwbelasting en het vallen van takken of planten;
- voor schade veroorzaakt door andere gasten, overmacht, natuurrampen, insecten
Ziekten en epidemieën ook van planten of andere oorzaken die niet afhankelijk zijn van de nalatigheid van het campingpersoneel.

16) ZWEMBAD
Het gebruik van het zwembad door onze gasten moet voldoen aan de gedragsregels die in dit reglement zijn vastgelegd:

16.1 Openingstijden
-
Het zwembad staat ter beschikking van de gebruikers van de camping op de dagen en tijdstippen die door de beheerder worden bepaald. De openingstijden staan vermeld bij de ingang van het zwembad. De volgende tijden worden gerespecteerd: van half maart tot half november dagelijks in de zomer van 9.00 tot 22.00 uur en in de herfst van 8.00 tot 19.00 uur. Eventuele buitengewone openingen moeten vooraf met de beheerder van het zwembad worden overeengekomen.
De gebruikers zijn verplicht de openingstijden van het zwembad te respecteren zoals hierboven gedefinieerd en de andere regels met betrekking tot dit respect die in dit reglement zijn vastgelegd.
16.2 Toegang
- Het zwembad is alleen toegankelijk en bruikbaar voor gasten van de camping.
Daggasten die niet op de camping verblijven, kunnen de service tijdens de openingstijden bij de receptie kopen.
16.3 Verboden en beperkingen op het gebruik van het zwembad
- Mensen met wonden, bloedingen, huidletsels of verband met pleisters en verbanden mogen niet in het zwembad komen. Personen die lijden aan pathologieën die een risico vormen bij het gebruik van het zwembad worden verzocht om, voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, de dienstdoende zwemassistenten te informeren over hun gezondheidstoestand alvorens het water in te gaan.
- Kinderen jonger dan 14 jaar mogen de voorzieningen niet betreden, tenzij ze worden begeleid door volwassen personen die de verantwoordelijkheid voor hen op zich nemen. Voor de toegang tot en het verblijf in de inrichting kan het personeel van de camping de leeftijd van de niet-begeleide kinderen controleren door hen te vragen een identiteitskaart voor te leggen;
- Om het recht van alle gasten op persoonlijke veiligheid en een rustig verblijf in de inrichting te waarborgen, heeft de exploitant het recht om degenen die door hun gedrag de openbare orde en/of de openbare zeden verstoren, of die door lawaai, gevaarlijke spelletjes of andere uitlatingen de veiligheid van andere gasten in gevaar brengen of anderszins de goede werking van de dienst verstoren, uit de inrichting zelf of via het personeel van de camping te verwijderen; 
- Honden of andere dieren zijn niet toegestaan in het zwembad;
- Eten en/of drinken in de douches en bij het zwembad;
- om te beschikken over gymnastiek-, vis- en/of onderwaterzwemapparatuur, radio, geluidsweergave en andere elektrische apparaten zonder voorafgaande, zelfs mondelinge, toestemming van het personeel van de camping;
- om de gebieden te betreden die worden gebruikt door badgasten met schoenen;
- Voor het vasthouden van douches, kranen en andere handgrepen in de doucheruimte;
- Bal spelen in en rond het zwembad; 
- Jammeren, aansporen, achtervolgen, lastigvallen van zwemmers of anderszins in gevaar brengen van uzelf of anderen; 
- Douche of bad met zeep en/of shampoo, verblijf in het zwembad zonder badpak; 
- Het storten van randen en trappen, het rennen of achterwaarts duiken; 
- spugen in badwater of het morsen van vloeistoffen van welke aard dan ook; 
- Urineren, ontlasten en reinigen van wonden in het zwembad; 
- Onderdompeling in het bad wanneer een of meer delen van het lichaam worden behandeld met oliën, crèmes en soortgelijke stoffen van welke aard dan ook, met inbegrip van haar- of huidverfstoffen; 
- Kleding of voorwerpen van welke aard dan ook in het water gooien; 
- Het betreden van het zwembad na sluitingstijd; 
- die de machinekamer binnenkomt; 
- glazen flessen en glazen, bestek en/of soortgelijke voorwerpen in het zwembad te brengen; 
16.4 Verantwoording afleggen
- Het gebruik van het zwembad, de kamers, het meubilair en de uitrusting is op risico van de personen die het zwemmen beoefenen en hun begeleiders, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van de exploitant, behalve voor gebreken die te wijten zijn aan de structuur van de installatie.
16.5 Regels voor het gebruik ervan
- Om hygiënische redenen is het verplicht om de douche te gebruiken voordat u de badkuip ingaat.
16.6 In water
- De vloer kan alleen op blote voeten worden betreden of met speciaal schoeisel dat de voeten volledig in de voetwasbakken kan worden ondergedompeld;
- Het gebruik van een zwembril met onbreekbare lenzen is toegestaan;
- Het gebruik van zwemkleding is verplicht voor kinderen jonger dan 3 jaar en voor fysiologisch incontinente gebruikers.
- Het is verplicht om op eigen verantwoordelijkheid toezicht te houden op begeleide minderjarigen. 
- Het wordt aanbevolen om te zwemmen zonder andere zwemmers te storen en/of te hinderen.
- Voor de opslag van alle soorten afval moeten de juiste afvalcontainers worden gebruikt.
- Om hygiënische redenen is het verplicht om een handdoek op de ledikanten te gebruiken. 
- Het is verboden om objecten onbeheerd achter te laten in het zwembad.
- Het is ten strengste verboden om tafels of banken te bezetten wanneer deze niet in gebruik zijn; banken die niet langer dan 30 minuten worden gebruikt, worden geacht weer beschikbaar te zijn voor andere gebruikers. 
- De exploitant heeft het recht om de toegang van zwemmers tijdelijk op te schorten in de volgende gevallen:
- overbevolking van de faciliteit op een manier die de veiligheid van de gasten in gevaar brengt
- noodzaak en urgentie om herstelwerkzaamheden uit te voeren aan de
Functionaliteit en veiligheid van het systeem;
- noodsituaties die zelfs een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van de gebruikers en het campingpersoneel. 
16,8 Schades
- Alle structurele delen van de badinrichting, evenals de uitrusting, het buitenmeubilair
en het materiaal waaruit zijn uitrusting bestaat moet in alle opzichten zorgvuldig worden gebruikt.
- Eventuele schade aan de planten en hun meubilair, uitrusting en materialen en aan de omgeving ervan zal worden aangerekend aan de verantwoordelijken, met een onmiddellijk verzoek tot schadevergoeding voor de kosten van het herstel.osten.

17) INFORMATIE OVER DE TIJDEN 
- Aankomst - kampeerplaatsen van 12 tot 19 uur
- Vertrek-piazzole voor 11 uur.
- Receptie Inchecken van 12 tot 19 uur
- Stilte van 22.00 tot 8.00 uur
- Receptie - Kassa van 8 tot 19 uur 
- Dagelijkse gasten van 8 tot 19 uur
- Market/ Bar van 8 tot 10 / 14 tot 19 uur
- SPA-sauna, Turks stoombad van 14 tot 19 uur
- Zwembad van 9 tot 19 uur
- Plaats voor waterafvoer, zwartwaterafvoer van 08:15 tot 18:30 uur

18) ONGEOORLOOFDE TOEGANG
 De toegang en aanwezigheid van onbevoegden op de camping omvat:
- Schending van de openbare veiligheidsvoorschriften;
- schending van artikel 614 van het Italiaanse wetboek van strafrecht (overtreding);
- Schending van artikel 633 van het Italiaanse wetboek van strafrecht (binnendringen in terreinen en gebouwen);
- schending van artikel 624 van het Italiaanse wetboek van strafrecht (diefstal van diensten);
- misdrijf van contractfraude.
In geval van aanwezigheid van niet-aangegeven of illegale personen is de gast verplicht, als boete voor elke persoon, een bedrag te betalen dat gelijk is aan de prijs van het verblijf vanaf de dag van het begin van de bezetting van de standplaats of accommodatie, met een minimum van 8 dagen (8, 8x30€=240€), onverminderd het onbetwistbare recht van de Directie om het verblijfscontract onmiddellijk te annuleren en de gast en zijn familieleden te verwijderen.

19) EXCLUSIE
De Directie behoudt zich het recht voor om elke persoon die naar haar onbetwistbaar oordeel het reglement schendt of op een andere manier de harmonie en de geest van de ontvankelijke regeling verstoort, het goede verloop van het gemeenschapsleven verstoort of de regels en afspraken van dit reglement niet respecteert, te royeren.
Gasten die al zijn uitgewezen of teruggeroepen mogen de camping niet betreden zonder een nieuwe specifieke toestemming van de Directie. 

 

De Directie behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud (artikelen) van het reglement, het nummer van de structuur of de standplaats te wijzigen en de openings- en sluitingsdatum van de camping, het zwembad, de bar te wijzigen.

Live Merano Camping is in winterpauze en blijft gesloten tot 7 maart 2024.

We kijken ernaar uit u te verwelkomen!